Välkommen till Metallens industriområde

Tillsammans har företagen 930 anställda och kompetensen på området är bred. Totalt finns det ca 110 olika roller på området, processoperatör, kemist, projektledare, ingenjör, forskare, EHS-koordinator, HR-specialist och inköpare för att nämna några av dem.

Tillsammans har företagen 930 anställda och kompetensen på området är bred

Totalt finns det ca 110 olika roller på området, processoperatör, kemist, projektledare, ingenjör, forskare, EHS-koordinator, HR-specialist och inköpare för att nämna några av dem.

Hållbarhet

Produktion

Teknisk nivå