Om Metallens industriområde

Historia

Redan i mitten av 1500-talet anlades det första bruket vid Industriområdet Metallen men det var inte förrän på 1600-talet som tillverkningen började ta fart. Willem De Besche och Louis De Geer startade under 1600-talet till­verkning av kanoner vid Finspångs bruk. Bruket blev under århundradet en framstående vapentillverkare, som inte bara försåg Sveriges utan stora delar av Europas arméer med kanoner. 

1912 tillverkades den sista kanonen och Finspångs bruk gick i konkurs. Nedläggningen av Finspångs bruk resulterade i två nybildade bolag. Det ena bolaget som bildades var Svenska Turbinfabriks aktiebolag Ljungström (STAL), som vi idag känner som Siemens.

Det andra nybildade bolaget som bildades var Finspångs Metallverk, som vi idag känner som Gränges, Hydro och SSAB. En omfattande omställningsprocess startades och det gamla järnverket skulle komma att bli ett modernt metallverk. De gamla hamrarna, gjuteriet och den jättelika masugnen röjdes undan för ny produktion baserad på koppar, mässing och brons, så småningom också aluminium. År 1936 startas tillverkning av aluminiumfolie och senare startade produktion av profiler och aluminiumplåt till den svenska flygplansindustrin. 1942 går företaget upp i konkurrenten Svenska Metallverken AB.

0
anställda
0
olika roller
0
samarbeten med lokala leverantörer