Öppet Hus 24:e september

Den 24:e september kl 10-15 välkomnar företagen på Industriområdet Metallen till Öppet Hus. Hållbarhet, produktion och teknisk nivå är det som binder företagen samman.

Datum: 24 september
Tid: 10-15

Öppet Hus 24:e september 2022

Vad händer på Öppet Hus?

På Öppet Hus får du möjlighet att besöka företagen på Industriområdet Metallen. Produktionen är i gång på samtliga företag och du ges möjlighet att träffa många av våra kompetenta medarbetare. Hydro Innovation & Technology och Gränges Research & Innovation visar även upp delar av verksamheten.

Vinnare

Priserna finnas att hämta i receptionen.

Grattis till vinnarna av tipspromenaden!

1:a pris
Annalisa, Svea Carlinger, Anette Carlsson, Tommy Bodin, Kristina Lewin, Niclas Westin

2:a pris
Patrik Johansson, Marianne Persson, Leah Johansson, Frida Knutsson, Inger Welander, Isaksson

Vinnare av barntipspromenaden

My Hallgren
Thea Hallgren
Frank Cornefelt

Aktiviteter under Öppet Hus

 • Hur arbetar företagen på Industriområdet Metallen med hållbarhet? Missa inte filmvisning i Metallen!
 • Är du nyfiken på vilka roller och kompetenser som finns på området? Välkommen till rekryteringstorget!
 • Hur kan skola och företagen på Industriområdet Metallen samarbeta för att främja intresset för industri och teknik? Träffa CNG, Bergska och Vuxenutbildningen i Finspång vid rekryteringstorget.
 • Fiskedamm med travers hos Gränges.
 • Snurra på chokladhjulet hos Tranfoten.
 • Snickra din egen fågelholk hos Jernbro (emballage).
 • Digital tipspromenad.
 • Guidade visningar av Kraftstationen.
 • Kaffe, festis och fika serveras hos Hydro Extrusion och SSAB.
 • Korvkiosk hos Jernbro (emballage).
 • Räddningstjänsten i Finspång och Rödakorset medverkar.
Rekryteringstorg

Rekryteringstorg

Välkommen till Rekryteringstorget. Här träffar du representanter från Gränges, Hydro, Jernbro Industrial Services AB, SSAB och Tranfoten. Företagen presenterar vilka olika kompetenser och roller som finns på Industriområdet Metallen.

På plats finns även representanter från Tillväxt Finspång, samtala om hur vi tillsammans kan attrahera fler invånare till Finspångs kommun.

Du ges även möjlighet att träffa CNG, Bergska och Vuxenutbildningen i Finspång.

Hur kan vi samarbeta för att attrahera fler invånare till Finspångs kommun och stärka intresset för industri och teknik?

Vad har hänt sen sist

Öppet Hus anordnas var fjärde år, en tradition som levt kvar sedan 1980 då Finspång firade 400-årsjubileum. Traditionsenligt skulle Öppet Hus anordnats år 2020 men på grund av pandemin har vi fått vänta extra länge. År 2016 anordnades Öppet Hus för 10:e gången, vad har hänt sen sist?

 • 2016 startade SSAB, LKAB och Vattenfall projektet HYBRIT. Med HYBRIT-tekniken syftar SSAB att ersätta kokskolet, som traditionellt behövs för malmbaserad stålframställning, med fossilfri el och vätgas. Resultatet har blivit världens första fossilfria ståltillverkning, praktiskt taget utan några koldioxidutsläpp. Vårt mål är att minska hela Sveriges koldioxidutsläpp med 10 procent och Finlands koldioxidutsläpp med 7 procent.
 • Sedan 2016 har Tranfoten fortsatt att växa och har flyttat ner vår största karusellsvarv från Ljusfallshammar. Vi har dessutom ökat personalstyrkan från elva till dagens femton personer.
 • 2017 Norsk Hydro köper upp Sapa Profiler och är idag dominerande i världen som producent av aluminiumprofiler.
 • 2019 förvärvade Jernbro industridelen av Veolia, detta stärker vår kompetens och närhet i regionen.
 • 2020 invigde Hydro Innovation&Technology sitt nya testcenter ETC där man täcker in hela värdekedjan kring extruderade komponenter i pilotskala.
 • 2021 investerade Gränges totalt 100 miljoner kronor, varav en stor del i Finspång, för att starta tillverkning av batterikatodfolie. Katodfolie är en kritisk komponent i litiumjonbatterier, som är nödvändiga för övergången till elfordon. Projektet är pågående och innefattar ny utrustning för att kunna valsa och färdigställa tunn aluminiumfolie. Produktionen av batterikatodfolie i Finspång startar år 2023.
 • 2021 slog SSAB Finspång nytt produktionsrekord med 36 miljoner kvadratmeter lackerat stål. I samarbete med Finspångs Tekniska Verk fortsätter SSAB att distribuera värme till Finspångs fjärrvärmenät.
 • 2021 producerades och valsades världens första fossilfria stål på SSAB:s anläggning i Oxelösund, med endast vatten som biprodukt, för att senare levereras till kund. Målet är att redan 2026 leverera fossilfritt stål till hela marknaden. Under 2021 slog vi i Finspång samtidigt produktionsrekord med 36 miljoner kvadratmeter.
 • 2021 utsågs Tranfoten till “Årets Företagare” i Finspång. En utmärkelse som betyder mycket för oss och som vi är väldigt stolta över.
 • 2022 blir GISAB (Gällivare Industriservice AB) en del av Jernbro. Förvärvet innebär en ömsesidig förstärkning av lokal närvaro, kapacitet och tjänsteutbud för industrikunder i Norrbotten. Nu har vi nationell närvaro och är ca 1000 medarbetare inom hela Jernbro som är redo att hjälpa till hos Sveriges industrier där det behövs.
Buss

Gratis bussar

Lämna bilen hemma, du åker gratis buss till och från Industriområdet Metallen. Se busstidtabell nedan.

Översiktskarta

Information

Inför ditt besök

 • Entré vid Slottsporten.
 • Lämna bilen hemma, du åker gratis buss till och från Industriområdet Metallen. Se busstidtabell.
 • All förflyttning inom industriområdet ska så långt som möjligt ske på markerade gångbanor eller enligt gällande anvisningar.
 • Alla fordon har företräde inne på industriområdet.
 • Barn under 15 år är välkomna i vuxens sällskap.
 • Fotoförbud gäller inom hela området.
 • Rökning får endast ske på anvisade platser.
 • Förbud att medta aluminiumburkar på området.
 • Kompletterande säkerhetsinformation kan finnas vid respektive företag.
 • OBS! Du ansvarar själv för din egen och dina barns säkerhet. Tänk på att följa säkerhetsanvisningar samt att inte vidröra material. Det kan vara mycket vasst, varmt och höga ljudnivåer förekommer.
Tipspromenad

Digital tipspromenad

Under Öppet Hus finns det möjlighet att delta i en digital tipspromenad. Ladda ner appen tipsrundan och skriv in koden TIV307 för att delta.

Det finns även en tipspromenad för barn, talong finns att hämta vid entrén där den även återlämnas.

Vinnarna kommer att presenteras på hemsidan.