Hydro Innovation & Technology

Hydro Innovation & Technology är Hydro Extrusions gemensamma forsknings- och utvecklingscenter. Vi är cirka 40 anställda i Finspång. Vi har kompetens som täcker allt från smältning och gjutning, bearbetning och värmebehandling till materialegenskaper hos halvfabrikat och färdiga produkter av aluminium. Nya kompetenser tillkommer efterhand som affärerna kräver det.

Vi samarbetar med Hydroföretagen och deras kunder i olika utvecklingsprojekt och utför en rad olika serviceuppdrag – kemiska analyser, strukturundersökningar, hållfasthetsprov och annat. Vi ger också råd vid materialval, konstruktion, fogning, ytbehandling, återvinning etc.

Våra laboratorier är välutrustade och förnyas ständigt. Vi har toppmodern utrustning för mycket noggranna mätningar och avancerade materialtekniska undersökningar. I vår pilotanläggning, Extrusion Test Center, kan vi utföra testprocesser och gjuta, extrudera, forma, foga och ytbehandla extruderade komponenter i mindre pilotskala. Skulle vi sakna någon utrustning kommer vårt breda akademiska nätverk väl till pass.

Företagsfakta

Hydro Innovation & Technology

Telefon:
0122-170 00

Adress:
Kanalgatan 1, 612 81 Finspång